Απευθύνεται σε έμπειρους εκπαιδευτές  υποβρυχίου κυνηγίου  οι οποίοι έχουν διοργανώσει και διδάξει  μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών σεμιναρίων πρώτου, δευτέρου και τρίτου ερασιτεχνικού επιπέδου υποβρυχίου κυνηγίου  και επιθυμούν να μάθουν τον τρόπο διδασκαλίας της θεωρίας αλλά και της πρακτικής των ειδικοτήτων που προσφέρονται από το σύστημα του SII – Spearfishing Instructors International.

Ο Εκπαιδευτής Υποβρυχίου Κυνηγίου Spearfishing Head Instructor Level 2**, έχει την ικανότητα να οργανώνει και να εκπαιδεύει σε όλα τα επίπεδα υποβρυχίου κυνηγίου ερασιτεχνικού επιπέδου, όπως και στις ειδικότητες εκείνες του συστήματος εκπαίδευσης SII από τις οποίες έχει και την ανάλογη πιστοποίηση. Επίσης μπορεί να τελεί ως βοηθός εκπαιδευτή στα εκπαιδευτικά σεμινάρια υποψηφίων εκπαιδευτών όλων των επιπέδων.

Σκοπός του εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες γνώσεις πάνω σε τεχνικές διδασκαλίας και επίδειξης θεωρητικών και πρακτικών αντικειμένων, να αποκτήσουν ικανότητες οργάνωσης ελέγχου και σχεδιασμού εξορμήσεων για groups έως και 10 ατόμων και να διδαχθούν πρακτικές αναγνώρισης, πρόβλεψης και επίλυσης προβλημάτων και κινδύνων.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει εκτός των άλλων εκπόνηση εργασιών , εκπόνηση παρουσιάσεων και παρουσιάσεις εξειδικευμένων αλλά και γενικών θεμάτων, προετοιμασμένων και μη, τελική υποχρεωτική γραπτή αξιολόγηση και αξιολόγηση δυο τελικών διαλέξεων ενός θεωρητικού και ενός πρακτικού εκ των αντικειμένων που πρόκειται να διδάξουν κατά την διάρκεια ενός εκπαιδευτικού σεμιναρίου ή/και ειδικότητας ερασιτεχνικού επιπέδου.

 

 Περιεχόμενα

Στο θεωρητικό μέρος αυτού του προγράμματος που περιλαμβάνει τουλάχιστον 50 μαθήματα της μιας ώρας και γίνονται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της SpearfishingWW ή ηλεκτρονικά μέσω ειδικής πλατφόρμας, αναλύονται όλες εκείνες οι  χρήσιμες πληροφορίες που θα προετοιμάσουν τους συμμετέχοντες για τις απαιτήσεις που έχει η προετοιμασία, οργάνωση και διεκπεραίωση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων υποβρυχίου κυνηγίου, πρώτου (Spearfishing Level 1*/ Incipient Spearo), δευτέρου (Spearfishing Level 2**/ Advanced Spearo) και τρίτου  (Spearfishing Level 3***/ Master Spearo) ερασιτεχνικού επιπέδου, των διαδικασιών εκπαίδευσης των ειδικοτήτων και των crossover procedures.

Τα αντικείμενα που διδάσκονται μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

 • Δομή του διεθνούς εκπαιδευτικού οργανισμού SI (Spearfishing Instructors)
 • Αξιολόγηση εκπαιδευτικών οργανισμών και ανάλυση των εκπαιδευτικών στόχων τους
 • Βασικές αρχές διδασκαλίας σε εξειδικευμένα αντικείμενα
 • Διαδικασίες μάθησης και σταδιακή ανάπτυξη της εξειδίκευσης
 • Παιδαγωγική –Μεθοδολογία εκπαίδευσης
 • Ανάλυση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των εκπαιδευτικών στόχων κάθε ειδικότητας των ερασιτεχνικών επιπέδων
 • Δυσκολίες στην εκμάθηση του υποβρυχίου κυνηγίου και μέθοδοι διδασκαλίας
 • Η χρήση των εκπαιδευτικών βοηθημάτων και του βίντεο στο μάθημα – αίθουσα στα συγκεκριμένα αντικείμενα
 • Διαδικασίες εξέτασης και πιστοποίησης ειδικοτήτων
 • Διαλέξεις στα θεωρητικά μαθήματα
 • Ανάλυση πρακτικών ασκήσεων – εκπαιδευτικοί στόχοι κάθε ειδικότητας των ερασιτεχνικών επιπέδων
 • Ανάλυση του απαιτούμενου εξειδικευμένου εξοπλισμού για κάθε ειδικότητα
 • Ανάλυση, κριτική και αξιολόγηση των δεξιοτήτων των υποψηφίων εκπαιδευτών
 • Εισαγωγή στην εκπαίδευση εκπαιδευτών
 • Καρδιοπνευμονική Ανάνηψη – εκπαίδευση και διδασκαλία
 • Τοπική και διεθνής νομοθεσία για το υποβρύχιο κυνήγι

Εν συνεχεία, στο πρακτικό μέρος του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, οι υποψήφιοι εκπαιδευτές Spearfishing Head  Instructor Level 2**, μέσα από τις ανάλογες εξορμήσεις σε θάλασσα ή/και στην πισίνα, πραγματοποιούν μια προκαθορισμένη σειρά προσαρμοσμένων ασκήσεων και διαδικασιών με σκοπό να θέσουν τις σωστές βάσεις και εμπειρίες  στα παρακάτω αντικείμενα:

 • Διαδικασίες της ενημέρωσης και της απενημέρωσης των πρακτικών αντικειμένων των ειδικοτήτων
 • Πρόβλεψη, αποτροπή και λύση προβλημάτων σε μαθήματα ανοιχτής θαλάσσας
 • Αναγνώριση ιδανικής πλευστότητας ανά εκπαιδευτικό ειδικότητα και ανα κυνηγετική τεχνική – ισορροπία – τρόποι επίτευξης από τους εκπαιδευομένους
 • Διατήρηση του ελέγχου των μαθητών και του γκρουπ στα μαθήματα ειδικοτήτων ανοιχτής θαλάσσας
 • Επίδειξη δεξιοτήτων και ασκήσεων των εκπαιδευτικών σεμιναρίων υποβρυχίου κυνηγίου ερασιτεχνικού επιπέδου στα αντικειμενα συγκεκριμένων ειδικοτήτων
 • Πρωτόκολλο διάσωσης υποβρυχίου κυνηγού και πρώτων βοηθειών από βάθος των 15 μέτρων
 • Διάσωση και πρώτες βοήθειες – Καρδιοπνευμονική ανάνηψη (πρακτική και μέθοδοι διδασκαλίας)
 • Ευρεση και επιλογή νεων τοποθεσιών διδασκαλίας πρακτικών αντικειμένων συμφωνα με τις ανάγκες κάθε ειδικότητας

 

Προαπαιτούμενα συμμετοχής

Για την συμμετοχή στο εκπαιδευτικό σεμινάριο είναι απαραίτητα:

 • Ηλικία 22 ετών και άνω
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο
 • Ιατρική βεβαίωση καλής υγείας εκδοθείσα εντός 12 τελευταίων μηνών
 • Certification εκπαιδευτή υποβρυχίου κυνηγίου πρώτου επιπέδου (Spearfishing Instructor Level 1* )
 • Certification εκπαιδευτή ελεύθερης κατάδυσης πρώτου επιπέδου ( Freediving Instructor Level 1*)
 • Πιστοποίηση καρδιοπνευμονικής ανάνηψης και παροχής πρώτων βοηθειών (BLS)
 • Έντυπο απαλλαγής ευθύνης ( συμπληρώνεται κατά την έναρξη της διαδικασίας)
 • Λίστα ολοκληρωμένων και πιστοποιημένων σεμιναρίων από όπου να προκύπτει πως έχει εκπαιδεύσει τουλάχιστον 120 μαθητές με τουλάχιστον 20 ανά διαφορετικό επίπεδο εκπαιδευτικού σεμιναρίου υποβρυχίου κυνηγίου.
 • Βεβαίωση εκπαιδευτικής δραστηριοποίησης υποβρυχίου κυνηγίου των τελευταίων δυο ετών
 • Certification καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας