Απευθύνεται σε έμπειρους, ολοκληρωμένους υποβρύχιους κυνηγούς οι οποίοι έχουν μεγάλη εξοικείωση με τις θεωρητικές γνώσεις αλλά και τις τεχνικές του υποβρυχίου κυνηγίου με άπνοια και επιθυμούν να περάσουν την ενασχόλησή τους από το ερασιτεχνικό σε επαγγελματικό επίπεδο.

Σκοπός του εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες γνώσεις πάνω σε τεχνικές διδασκαλίας και επίδειξης θεωρητικών και πρακτικών αντικειμένων, να αποκτήσουν ικανότητες οργάνωσης ελέγχου και σχεδιασμού εξορμήσεων για groups έως και 6 ατόμων και να διδαχθούν πρακτικές  αναγνώρισης,πρόβλεψης και επίλυσης προβλημάτων και κινδύνων.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει εκτός των άλλων εκπόνηση εργασιών, εκπόνηση παρουσιάσεων και παρουσιάσεις εξειδικευμένων αλλά και γενικών θεμάτων, τελική υποχρεωτική γραπτή αξιολόγηση και αξιολόγηση τελικής διάλεξης ενός εκ των αντικειμένων που πρόκειται να διδάξουν κατά την διάρκεια ενός εκπαιδευτικού σεμιναρίου υποβρυχίου κυνηγίου πρώτου (Spearfishing Level 1*/ Incipient Spearo), δευτέρου (Spearfishing Level 2**/ Advanced Spearo) και τρίτου  (Spearfishing Level 3***/ Master Spearo) ερασιτεχνικού επιπέδου.

 

Περιεχόμενα

Στο θεωρητικό μέρος αυτού του προγράμματος που περιλαμβάνει τουλάχιστον 40 μαθήματα της μιας ώρας και γίνονται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της SpearfishingWW ή ηλεκτρονικά μέσω ειδικής πλατφόρμας, αναλύονται όλες εκείνες οι  χρήσιμες πληροφορίες που θα προετοιμάσουν τους συμμετέχοντες για τις απαιτήσεις που έχει η προετοιμασία, οργάνωση και διεκπεραίωση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων υποβρυχίου κυνηγίου, πρώτου (Spearfishing Level 1*/ Incipient Spearo), δευτέρου (Spearfishing Level 2**/ Advanced Spearo) και τρίτου  (Spearfishing Level 3***/ Master Spearo) ερασιτεχνικού επιπέδου.

Τα αντικείμενα που διδάσκονται μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν :

 • Δομή του διεθνούς εκπαιδευτικού οργανισμού SI (Spearfishing Instructors)
 • Βασικές αρχές διδασκαλίας
 • Διαδικασίες μάθησης
 • Παιδαγωγική και μεθοδολογία εκπαίδευσης
 • Ανάλυση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των εκπαιδευτικών στόχων κάθε ενότητας των ερασιτεχνικών επιπέδων πρώτου (Spearfishing Level 1*/ Incipient Spearo), δευτέρου (Spearfishing Level 2**/ Advanced Spearo) και τρίτου (Spearfishing Level 3***/ Master Spearo)
 • Δυσκολίες στην εκμάθηση του υποβρυχίου κυνηγίου και μέθοδοι διδασκαλίας
 • Η χρήση των εκπαιδευτικών βοηθημάτων και του βίντεο στο μάθημα - αίθουσα
 • Διαδικασίες πιστοποίησης
 • Διαλέξεις στα θεωρητικά μαθήματα
 • Ανάλυση πρακτικών ασκήσεων – εκπαιδευτικοί στόχοι των εκπαιδευτικών σεμιναρίων υποβρυχίου κυνηγίου ερασιτεχνικού επιπέδου, πρώτου (Spearfishing Level 1*/ Incipient Spearo), δευτέρου (Spearfishing Level 2**/ Advanced Spearo) και τρίτου (Spearfishing Level 3***/ Master Spearo).
 • Ανάλυση, κριτική και αξιολόγηση των δεξιοτήτων των υποψηφίων εκπαιδευτών
 • Καρδιοπνευμονική Ανάνηψη – εκπαίδευση και διδασκαλία
 • Τοπική νομοθεσία για το υποβρύχιο κυνήγι

Εν συνεχεία, στο πρακτικό μέρος του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, οι υποψήφιοι εκπαιδευτές Spearfishing Instructor Level 1*, μέσα από τις ανάλογες εξορμήσεις σε θάλασσα ή/και στην πισίνα, πραγματοποιούν μια προκαθορισμένη σειρά προσαρμοσμένων ασκήσεων και διαδικασιών με σκοπό να θέσουν τις σωστές βάσεις και εμπειρίες  στα παρακάτω αντικείμενα:

 • Διαδικασίες της ενημέρωσης και της απενημέρωσης των πρακτικών αντικειμένων
 • Διδασκαλία της τεχνικής των αναπνοών προετοιμασίας και αποκατάστασης
 • Πρόβλεψη, αποτροπή και λύση προβλημάτων σε μαθήματα ανοιχτής θαλάσσας
 • Αναγνώριση ιδανικής πλευστότητας ανά εκπαιδευτικό επίπεδο και ανα κυνηγετική τεχνική – ισορροπία και τρόποι επίτευξης από τους εκπαιδευομένους
 • Διατήρηση του ελέγχου των μαθητών και του γκρουπ στα μαθήματα ανοιχτής θαλάσσας
 • Επίδειξη δεξιοτήτων και ασκήσεων των εκπαιδευτικών σεμιναρίων υποβρυχίου κυνηγίου ερασιτεχνικού επιπέδου, πρώτου (Spearfishing Level 1*/ Incipient Spearo), δευτέρου (Spearfishing Level 2**/ Advanced Spearo) και τρίτου (Spearfishing Level 3***/ Master Spearo).
 • Πρωτόκολλο διάσωσης υποβρυχίου κυνηγού και πρώτων βοηθειών από βάθος των 15 μέτρων
 • Διάσωση και πρώτες βοήθειες – Καρδιοπνευμονική ανάνηψη (πρακτική και μέθοδοι διδασκαλίας)
 • Ευρεση και επιλογή νεων τοποθεσιών διδασκαλίας πρακτικών αντικειμένων

 

Προαπαιτούμενα συμμετοχής

Για την συμμετοχή στο εκπαιδευτικό σεμινάριο είναι απαραίτητα:

 • Ηλικία 20 ετών και άνω
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο
 • Ιατρική βεβαίωση καλής υγείας εκδοθείσα εντός 12 τελευταίων μηνών
 • Certification SII Υποβρυχίου Κυνηγίου τρίτου ερασιτεχνικού επιπέδου (Spearfishing Level 3*** / Master Spearo), ή αντίστοιχο SII Cross Staging certificate.
 • Πιστοποίηση Καρδιοπνευμονικής Ανάνηψης και Παροχής Πρώτων Βοηθειών(BLS)
 • Έντυπο απαλλαγής ευθύνης (συμπληρώνεται κατά την έναρξη της διαδικασίας)